Taklah Mudah Jadi Melarat
Kadang Diuji, Siap Untuk Derajat
Taklah Mudah Jadi Aparat
Kadang Dipuji, Siap Untuk Dihujat

Fenomena saat ini di mana pejabat dipilih oleh rakyat, namun pejabat juga dihujat oleh rakyat.